• Slidebg
  If you don’t know where you’re going, any road will take you there
  - Lewis Caroll
 • Slidebg
  Zoek voor grote vraagstukken de oplossing als ze nog klein zijn
  - Lao Tie
 • Slidebg
  If you think risk management and continuity management are expensive, try a disaster
 • Slidebg
  Risk comes from not knowing what you’re doing
  - Warren Buffet

Bel vrijblijvend naar + 31 (0) 6 57 47 09 12 of

Over Continuum Risico & Continuïteitsmanagement

Missie: De continuïteit van uw onderneming waarborgen en meer toekomstbestendig maken door de dilemma’s die in de weg staan in beeld te brengen en te elimineren.

Ruim 10 jaar ben ik werkzaam in het vakgebied van risico- en continuïteitsmanagement en in 2018 gestart als zelfstandig consultant. Naast het adviseren van ondernemingen geef ik les aan onder andere de BCM Academy. Het interessante aan lesgeven is dat ik, naast het delen van mijn eigen kennis en ervaring, gebruik maak van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen het vakgebied. Deze actuele inzichten pas ik uiteraard ook meteen toe bij mijn opdrachtgevers. Door de verbinding te leggen tussen de diverse vakgebieden bent u altijd verzekerd van een gedegen advies.

About US Rykele Betten, bevlogen en enthousiaste specialist op het gebied van risico- en continuïteitsmanagement, die complexe zaken begrijpelijk en toegankelijk maakt.
Web Design

RISICOMANAGEMENT

Web Development

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Marketing

VERZEKERINGSMANAGEMENT

Risicomanagement

Onze Werkwijze

Voor het inventariseren en analyseren van uw risico’s maken we gebruik van diverse risicomanagement methodieken. De toegepaste methode is afhankelijk van de wensen van uw organisatie. Er is altijd sprake van integraal risicomanagement waarbij we aansluiten bij de normen zoals die gelden binnen ISO 9001 en ISO 31000.

Wat doen wij voor u:

 • Begeleiden bij het maken van uw risicomanagementbeleid.
 • Gezamenlijk bepalen van de risicobereidheid.
 • Inventariseren van uw risico’s op de verschillende niveaus binnen uw organisatie.
 • Analyseren en de impact bepalen die deze risico’s hebben op uw continuïteit.
 • Maken van risicoplannen aan de hand van scenarioplanning.
 • Begeleiding bij het implementeren van maatregelen en het schrijven van plannen.
 • Monitoren en testen van plannen.
 • Plannen updaten bij gewijzigde omstandigheden.
About Us
About US

Business Continuity Management

Wat doen wij voor u:

 • Begeleiden van het maken van uw continuïteitsmanagementbeleid inclusief crisismanagement.
 • Begeleiden bij het schrijven van de business case en benefit logic voor het onderbouwen van het continuïteitsmanagementbeleid.
 • Gezamenlijk uitvoeren van de business impact analyse aan de hand van de risico- inventarisatie.
 • Begeleiden bij het schrijven en implementeren van de business continuity plannen.
 • Auditen en testen van crisis- en continuïteitsplannen.
 • Updaten van de plannen bij wijzigingen bedrijfsprocessen en/of marktomstandigheden.

Verzekeringsmanagement

Wat doen wij voor u:

 • Toetsen of de verzekeringen aansluiten op de geïnventariseerde risico’s.
 • Bepalen of de premie voor de verzekeringen marktconform is.
 • Begeleiden bij het inkopen van verzekeringsoplossingen.
 • Jaarlijks en bij veranderingen binnen uw organisatie de verzekeringsportefeuille toetsen.
 • Second opinion van uw verzekeringsportefeuille maken.
About US